www.mobarn.noVåre barnehager

Skogstjerna

Vi har utvidet barnehagen med en ny avdeling; Skogstjerna. Det har de siste åra vært stor etterspørsel etter barnehageplasser hos, og i august kunne vi utvide barnehagen med 18 plass.

Nyheter