www.mobarn.noVåre barnehager

Miljøfyrtårn

Vi er miljøfyrtårn

Mobarn Vågsetra barnehage er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Vi utfyller de krav som stilles til vår bedrift i miljøarbeidet. Barna skal lære om miljø og aktivt ta del i ulike miljøtiltak. Som  å være mye ute, ta vare på naturen og å kildesortere. Vi som bedrift skal, så langt det lar seg gjøre, handle hos andre sertifiserte bedrifter, bruke miljøvennlig materialer og handle økologisk. For oss er det viktig å være gode rollemodeller og gå foran som et godt eksempel. Det er viktig å se ting i et lengre perspektiv og vise at vi bryr oss om barnas fremtid og ta miljøvern på alvor. 

 

Her er vår Miljørapport registrert i 2020 og 2021.

Miljørapport 2020