www.mobarn.noVåre barnehager

Rammeplan

Rammeplan sammen med Barnehageloven er overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.

Rammeplanen sier noe om verdier vi skal jobbe etter, mål vi skal nå og hva barnehagedagen skal innholde.

Gjennom å bruke rammeplanen utarbeider vi vår egen årsplan med hvordan vi velger å jobbe akkurat dette året.

 

Ny rammplan 2017