www.mobarn.noVåre barnehager

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø

Ny paragraf i barnehageloven setter krav til at alle barn skal tas på alvor og at barnehagen skal ha et godt psykososialt miljø.

Vi i Mobarn har laget en felles handlingsplan for hvordan vi skal jobbe med dette.

Se planen her:

Mobarn - Handlingsplan mot mobbing rev 2021-01