www.mobarn.noVåre barnehager

MoBarn Vågsetra barnehage

Vågsetra barnehage har ca 80 plasser til barn i alderen 0-6 år fordelt på 5 avdelinger.

 

Kvitveisen har plass til 20 barn i alderen 2-5 år. 

Kristin Gjerdebø er pedagogisk leder på denne avdelingen.

  

Solsikka har plass til 20 barn i alderen 2-5 år.

Torhild Nesje er pedagogisk leder på denne avdelingen.

 

Blåklokka er vår småbarnsavdeling med de minste barna. Denne avdelingen er delt i to grupper - Bia og Marihøna. Her har vi plass til 10-11 barn i hver gruppe.  

Eva Høyer Sekse er pedagogisk leder på avdelinga.

 

Skogstjerna har plass til 18 barn i alderen 5-6 år. Dette er en avdeling som holder til i eget tilbygg. Denne gjengen er mye ute på tur. Her er det Gjermund Brubæk som er pedagogisk leder.