www.mobarn.noVåre barnehager

MoBarn Vågsetra barnehage

Vågsetra barnehage har 55-65 plasser til barn i alderen 0-6 år fordelt på 3 avdelinger.

 

Kvitveisen er barnehagens nyeste avdeling. Her er det plass 25-26 barn i alderen 2-6 år. Denne avdelingen har egent formingsrom, dukkerom og et byggerom/dicorom. Kristin Gjerdebø er pedagogisk leder på denne avdelingen.

  

Solsikka har plass til 18 barn i alderen 2-6 år. Torhild Nesje er pedagogisk leder på denne avdelingen.

 

Blåklokka har plass til 14 barn i alderen 0-3 år. Dette er en småbarnsavdeling spesielt tilrettelagt for de minste. Eva Høyer Sekse er pedagogisk leder på avdelinga.