www.mobarn.noVåre barnehager

REDUSERT FORELDREBETALING

Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling av barnehageplass.

Makspris for en barnehageplass er 3230.- pr 01.01.21

Redusert foreldrebetaling:

Det gis rabatt på dette beløpet om familien samlet tjener 592 167 eller mindre i året. Dette kalles redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid:

Husholdninger med laverer inntekt en 58650 kan søke om gratis kjerne tid (dvs 20 timer pr uke) for barna i alderen 2-5 år.

 

Søknadsfrist kontinuerlig, men 1 juni for oppstart til nytt barnehageår.

 

Mere informasjon på kommunene sine sider:

Molde kommune redusert betaling og gratis kjernetid

 

Søk her:

Søknadskjema