www.mobarn.noVåre barnehager

REDUSERT FORELDREBETALING

Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling av barnehageplass.

Makspris for en barnehageplass er 3135.- 

Det gis rabatt på dette beløpet om familien samlet tjener 574500 eller mindre i året. Dette kalles redusert foreldrebetaling.

Dere kan søke om gratis kjerne tid dvs 20 timer pr uke for barna i alderen 2-5 år.

 

Søk her:

 

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid