www.mobarn.noVåre barnehager

Handlingsplan mot sekseulle overgrep

Vi jobber aktivt for å hindre seksuelle overgrep blant barn, og vi har derfor opparbeidet oss en handlingpla

Hele personalgruppen har høsten 2017 blitt kurset av Margrete W. Aasland i tema barn og seksualitet, samt overgrep og vi har hatt personalmøter med SMISO (senter mot incest og overgrep).

 

Handlingsplan seksuelle overgrep