www.mobarn.noVåre barnehager

Handlings-og beredskapsplan. Forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn

Vi i Mobarn har samarbeidet om å lage en felles handlingsplan.

Planen skal bidra til at personalet får mer kunnskap om vold og seksulle overgrep. Samt blir kjent med rutiner og prosedyrer som gjelder når vi er bekymret eller barnet forteller at de er utsatt.

Målet med Mobarns handlings-og beredskapsplan er å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn som er tilknyttet vår barnehage, og sikre at barn blir beskyttet og ivaretatt.

 

Handlingsplans- og beredskapsplan Vold og overgrep 2021