www.mobarn.noVåre barnehager

Plan overgang barnehage til skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og SFO.

Vi har et tett og godt samarbeid med Vågsetra skole. I dette ligger felles møter, flere besøksdager og trekantsamtaler (Dette er en overgangssamtale med foreldre, pedagog fra barnehagen og lærer eller rektor. Dette er en informasjonsutveksling der vi snakker om barnets sterke sider, interesserer og eventuelt utfordringer)

 

Her er kommunen sin plan:

 2022 Plan_for_overganger