www.mobarn.noVåre barnehager

Plan overgang barnehage til skole

Barnehagen skal i samarbeide med foreldrene legge til rette forat barna kan få en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og SFO.

Vi har et tett og bra samarbeide med Vågsetra skole. Felles møter, besøk og trekantsamtaler (overgangssamtaler med foreldre, pedagog fra barnehagen og lærer eller rektor der vi snakker om barnets sterke sider, intresserer og eventuelt utfordringer)

 

Her er kommunen sin plan.

 

Plan Fra eldst til yngst i Molde kommune