www.mobarn.noVåre barnehager

Personvern GDPR

Mobarn Vågsetra har rutiner og retningslinjer for oppbevaring av personlige opplysninger.

 

Informasjon om håndtering av personlige opplysninger

 

Barnehagen har behov for å registrere, lagre og utlevere personlige opplysninger om ditt barn. Personopplysninger innebærer alle opplysninger som kan knyttes til et enkeltbarn, f.eks navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, bilder og kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen. Barns trivsel og utvikling observeres og dokumenteres til bruk av oppfølging av barna. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjoner for personalet, barn og foreldre, og videre oppfølging av barna.

 

 

Oppbevaring av personopplysninger

Hvert barn i vår barnehage har sin egen mappe, fysisk eller elektronisk, hvor alle personopplysninger blir oppbevart. Fysiske mapper oppbevares i et låst arkiv i barnehagen, og elektroniske mapper har egen tilgangskontroll som sikrer at kun de som har behov for personopplysningene får tilgang.

 

Foreldre har rett til innsyn i sitt barns personopplysninger, i likhet med ansatte i barnehagen som jobber direkte med barnet. Kravet om innsyn må leveres skriftlig fra foreldrene, og de vil motta en skriftlig tilbakemelding fra styrer på denne henvendelsen. Ønsker dere kopier av personopplysninger sendes dette til foreldre per post, ikke digitalt. Ved overføring til ny barnehage kan kopier av personopplysningene overføres, dersom foreldre samtykker til dette.

 

Kommunikasjon med foreldre/foresatte

Alle avdelingstelefoner som brukes til kommunikasjon med dere foreldre har egen kode. Dere kan også supplere opplysninger barnehagen har lagret om deres barn, i barnemappene hvis dere ønsker det.

 

Når barnet slutter

Barnehagen har egen rutine for retting og sletting i barnemappene.

All informasjon om barn og foreldre blir slettet når barnet slutter i barnehagen. Barnehagen ønsker for øvrig å oppbevare opplysninger om hvilket barn som har gått i barnehagen til hvilket tidspunkt, og oppbevaring av enkelte personopplysninger hvis det finnes særskilt grunnlag og formål for det.

 

Telefon- og adresselister

En telefon- og adresseliste oppbevares pr. avdeling, slik at personalet i barnehagen lett skal kunne kontakte foresatte ved behov.Vi utleverer imidlertid ikke adresseliste eller andre personopplysninger til andre foresatte uten foreldrenes samtykke. (krysses av i opplysningsskjema) Når foreldre logger seg inn på hjemmesiden med passord kan de finne telefon og adresseliste for sin avdeling for de foreldrene som har gitt samtykke til at det vises. Foresatte begrenser seg til billedtaking og/eller videopptak av eget barn, med hensyn til personvernloven.

 

_________________________

Våre rutiner og retningslinjer blir ivaretatt gjennom PBL-metor som er barnehagens HMS system.