www.mobarn.noVåre barnehager

Barnehagens utvalg

Et godt samarbeide mellom barnehage og foreldre er viktig for at hverdagen til barnet skal bli bra. Foreldres engasjement er viktig for felleskapet på barnehagen.

Det ulike fora:

Foreldrerådet er alle dere foreldre på Mobarn Vågsetra barnehage.

Arbeidsutvalget er 2 valgte foreldre fra hver avdeling som representerer dere og som dere kan videreformidle saker til. Disse oppfordres til å bidra til felles aktiviteter for barna og foreldre.

Samarbeidsutvalget er 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatte representanter, eiers represnetant og styrer.

Årsmøte for Mobarn er øverste myndighet. Foreldrerepresentanter med vara vil bli kalt inn til årsmøte. (vanligvis i april/mai) 

 

Mobarn er et SA, det vil si at foreldrene er medlemmer i et samvirkerforetak, og det er de som har beslutningsvedtak i ulike saker som kommer opp. Siden Mobarn er et SA tas det ikke ut utbytte, men alt går tilbake til driften.

 

Barnehagen har tillittsvalgte fra utdanningsforbundet og fra fagforbundet.

Barnehagen har eget verneombud

 

 Hvem disse representantene, blir gitt informasjon om på lukket nettside.