www.mobarn.noVåre barnehager

Vi applauderer ny mobbelov

Vi applauderer ny mobbelov

«Vi i Mobarn er glade for at barns rettigheter til et trygt og godt miljø nedfelles i lovs form. Skolebarn og voksne har gjennom lovgivningen beskyttelse mot å oppleve mobbing og krenkelser, klart barnehagebarna skal ha det samme!» skriver Laila Dahle og Mali Grotli Gundersen.

 

Det aller viktigste vi i barnehagene gjør, er å skape en god og trygg barnehagehverdag for alle barn. Barns rett til å oppleve glede, lek og humor i et inkluderende miljø er selvsagt.

Likevel viser forskning at ikke alle barn opplever barnehagen som trygg, og at barn kan oppleve utestengelse, mobbing og krenkelser. Denne realiteten kan være vanskelig å ta inn over seg, men er helt nødvendig.

 

Voksnes ansvar

Det er alltid vi voksne som har ansvar for relasjonene i barnehagen, og det er gjennom forebygging vi legger grunnlaget for det psykososiale miljøet i barnehagen. Den nye loven pålegger barnehagen å arbeide systematisk for å forebygge mobbing. I tillegg har barnehagen nå en aktivitetsplikt når personalet eller foreldrene har mistanke om at et barn ikke har det bra i barnehagen, og det skal utarbeides en tiltaksplan.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stiller krav om at barnehagen arbeider systematisk for å forebygge mobbing og krenkelser. Denne forpliktelsen har nå kommet inn i loven. Den nye mobbeloven betyr at alt det gode arbeidet barnehagene gjør for å forebygge skal fortsette. Vi skal gjennom dokumentasjon nå synligjøre dette bedre. Lovendringene tydeliggjør også hva barnehagen må gjøre når vi får mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har det godt i barnehagen.

 

Kan sette spor for resten av livet

Når et barn opplever mobbing og krenkelser kan det settes spor i barnet for resten av livet. Det er derfor en krisesituasjon når dette skjer. At loven nå forplikter barnehagen til å lage plan for tiltak som settes inn i en sak, synligjør alvoret, og er helt nødvendig.

Vi i Mobarn har utarbeidet gode verktøy og handlingsplaner med følgende mål til grunn:

  • Å skape et trygt og godt miljø i barnehagen (universelle tiltak)
  • Å forebygge mobbing og andre krenkelser (mobbeforebyggende tiltak)
  • Å håndtere mobbing og andre krenkelser når det oppstår (fange opp, stoppe, følge opp)

Siden Møre og Romsdal fikk sitt første mobbeombud i 2018 har våre barnehager hatt gleden av å benytte seg av mobbeombudets kompetanse ved foreldremøter og intern opplæring.

Vi er svært glade for at barns rett til en trygg og god barnehagehverdag, nå også reguleres gjennom barnehageloven.