www.mobarn.noVåre barnehager

Barnehagedagen 2022

I år var det ekstra kjekt å markere barnehagedagen etter mye sykdom og Korona. Tema vennskap; du og jeg er også veldig viktig for oss å jobbe med.

    

Kaffe og kjeks til alle foreldrene som levert på barnehagen i dag.

Gode kjeks fra Bentes Bakst på Skåla, med hilsen og å gjøre dagen god.

 

Skuespille om vennskap.

Skal tro om alle får være med i leken og finner seg en venn?

 

  

Vennydanse 

 

       

Stas å hilse på Venny for bade liten og stor.

 

Vi skal lage fellesbilde av alle barna sine håndavtrykk avdelingsvis som blir et felles bilde.