www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldreundersøkelse

Mobarn med svært gledelige resultater også i årets foreldreundersøkelser! Foreldre er superfornøyde med kvaliteten i norske barnehager, og vi i Mobarn er veldig glad for at vi også denne gang har veldig gode resultater på foreldreundersøkelsen. Vi ligger over snittet både i fylket og nasjonalt. Tusen takk til alle som har svart på årets undersøkelse, slik hjelper dere oss til å bli enda bedre!

Vi på Vågsetra barnehage er veldig godt fornøyd med resultatet av underøkelsen.

Vi skårer ekstra godt på relasjon mellom barn og voksen, og barns utvikling. 

Forbedringspotensiale har vi på ute- og innemiljø. 

Nå har alle avdelingene satt seg nye mål de vil jobbe videre med på bakgrunn av undersøkelsen.