www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn Vågsetra på lag med miljøet

Vi er en Miljøfyrtårn barnehage og har høyt fokus på å ta vare på miljøet. Barna skal tidlig gis gode holdninger til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Barnehagen som organisasjon skal ta miljøhensyn ved den daglige driften og ikke minst ved innkjøp.