www.mobarn.noVåre barnehager

Lek inne og lek ute

Det viktigste vi gjør på vår barnehagen er å leke. Lek gir læring, glede, kunnskap og samhold. Personalet skal verdsette, tilrettelegge og være tilstede i leken.