www.mobarn.noVåre barnehager

Årets barnehagedag tirsdag 09.03.21

Vi markerer årets barnehagedag med ulike aktiviteter på alle avdelinger. Vi har satt av 2 uker til dette arbeidet . Fokuset for oss er gjenbruk og bærekraft. Årets tema er "Små steg for kloden"

 

Gratulerer med barnehagedagen.

 

 

Det markerer denne dagen med ulike stasjoner med ulike aktiviteter tema knytt til bærekraft og gjennvinning.

Hva er søppel her? Hva hører ikke hjemme i naturen?

 

Sortering av naturmatriale og ikke.

Kan vi lage noe artig av å klippe i gamle blader?

 

Hva med Bowling av gamle flasker?

 

    

Vi må sortere søppelet vårt.

Nå må vi legge søpla i dunken, 

så kommer søppelbilen å henter søpla vår.

 

Vi koser oss med å se en film om Blekkulf og vennene hans som rydder i havet.

 

Og hva spiser vi på en slik dag. Jo en kjempegod Tacosuppe.

 

Bærekraftig utvikling

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.