www.mobarn.noVåre barnehager

Lek

Barns lek er viktig i vår barnehage.

Leken er barnas viktigste arena. Vi må jobbe for å gi leken gode vilkår gjennom å:

 

  • Respektere barnas lek.
  • Sette av god tid til leken.
  • Være voksne som inspirerer, tillretteleggerog stimulerer til gode lekemiljø
  • Observere og være så nær at vi hjelper barn som trenger assistanse. Slik skaper vi en god lek for alle barna. Ingen skal bli stigmatisert eller utestengt.

 

- Lek skaper vennskap

- Lek fremmer barnets utvikling (språk, konsentrasjon, utholdenhet, kreativitet, motorikk, fantasi,sosial kompetanse, opplevelser bearbeides)

- Lek er viktig kulturformidler og gjennskaper barnets hverdag.