www.mobarn.noVåre barnehager

Lek

Barns lek er viktig i vår barnehage.

Leken er barnas viktigste arena og vi må jobbe for å gi leken gode vilkår gjennom:

 

  • Respektere barnas lek
  • Sette av god tid til leken
  • Voksne skal være inspirator og tillrettelegger, og stimulere til gode lekemiljø
  • Den voksne skal vær observatør og være så nær at vi hjelper barn som trenger assistanse for å skape en god lek for alle barna. Ingen skal bli stigmatisert ellr utestengt

 

Lek skaper vennskap

Lek fremmer barnets utvikling

(språk, konsentrasjon, utholdenhet, kreativitet, motorikk, fantasi,sosial kompetanse, opplevelser bearbeides)

Lek er viktig kulturformidler og gjennskaper barnets hverdag.