www.mobarn.noVåre barnehager

SPRÅK

Vårt satsningsområde er i år barns språk og språkutvikling. Personalet skal få økt kunnskap om hvor viktig språket er i lek, i samspill med andre og i hverdagen generelt.

Noe av det vi konkret jobber med:

* Bokdag på alle avdlinger. Lese, se i og fortelle fra bøker.

* Rim, regler, sang skal være en del av det daglige arbeidet

* Være gode samtalepartnere og sette av tid til det

* Være beviste ansatte som, gode rollemodeller og være bevist på å utvide barnas ordforåd.

* Husk at kroppspråket kanskje er det viktigste språket vi har

* Kjenne til andre språk.

 

Barns språk og språkutvikling skal være tema på ulike møter og hele personalet skal fortsette kompetansehevingen sin gjennom å fullføre språkløypa. Språkløyper