www.mobarn.noVåre barnehager

SPRÅK

Et av våre satsningsområder er barns språk og språkutvikling. Personalet skal få økt kunnskap om hvor viktig språket er i lek, i samspill med andre og i hverdagen generelt.

Noe av det vi konkret jobber med:

* Bokdag på alle avdelinger. Lese, se i og fortelle fra bøker.

* Rim, regler, sang skal være en del av det daglige arbeidet.

* Være gode samtalepartnere og sette av tid til dette.

* Være bevisste ansatte, gode rollemodeller og bidra til å utvide barnas ordforråd.

* Huske at kroppspråket kanskje er det viktigste språket vi har.

* Kjenne til andre språk.

 

Barns språk og språkutvikling har vært tema på ulike møter og hele personalet har jobbet med  kompetansehevingen gjennom å fullføre språkløypa.

Språkløyper